Galeria Przy Rynku to pierwsze w powiecie piaseczyńskim miejsce prezentujące twórczość osób z niepełnosprawnością. Została otwarta 9 czerwca 2018 roku. Mieści się w siedzibie naszego ośrodka w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny 4 i jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.

Prymitywizm, sztuka naiwna, Art Brut (szampański margines) czy Outsider Art – takimi terminami zwykło się nazywać twórczość osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnościami lub chorobami psychicznymi. Artyści zaliczani do tych nurtów to najczęściej samoucy pracujący pod wpływem potrzeby wewnętrznej, z dala od artystycznych szkół i elit. Prace te wykraczają poza konwencje i poprawność. Oferują coś więcej – niezwykłą szczerość i wyjątkowe spojrzenie na otaczający nas świat. Rzeczy dotąd znane i oczywiste nabierają nowych kształtów i znaczeń. To, co nazywamy prostotą czy naiwnością, okazuje się największym atutem osób z niepełnosprawnością i ich dzieł. Uwagę przykuwa również wysoka jakość prezentowanych w Galerii prac, dbałość o szczegóły. Jest to wynik nie tylko wrodzonych uzdolnień, ale przede wszystkim wytrwałej pracy i doskonalenia warsztatu: podczas terapii w WTZ oraz w czasie wolnym.

Celem Galerii Przy Rynku jest przede wszystkim ukazywanie potencjału osób z niepełnosprawnością oraz promowanie ich prac. Galeria jest przestrzenią integracji. Dzięki wystawionym pracom i organizacji wydarzeń kulturalnych osoby niepełnosprawne mają szansę zaistnieć w świadomości społeczności lokalnej. Do współpracy zapraszamy także zaprzyjaźnionych pełnosprawnych twórców. Wszystkie dzieła i ich autorzy dzielą tę samą przestrzeń, dzięki czemu zapominamy o barierach, a skupiamy się na kunszcie i pięknie.

Prowadzenie Galerii zostało powierzone uczestnikom WTZ i stanowi dla nich wyjątkową formę rehabilitacji zawodowej. Meble stanowiące o klimacie miejsca także zostały wykonane przez uczestników ośrodka w ramach kursu stolarskiego (we współpracy z przedsiębiorstwem STAWO).

Artystów i wszystkie osoby zainteresowane współpracą serdecznie zachęcamy do kontaktu.

 

Galeria Przy Rynku twórczości osób z niepełnosprawnością im. Zofii Biernackiej 
ul. ks. Z. Sajny 4, 05-530 Góra Kalwaria