Warsztat terapii zajęciowej w Piasecznie i Górze Kalwarii to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami pracują i rozwijają umiejętności społeczne.

Nasza działalność jest różnorodna, prowadzimy pracownie: gospodarstwa domowego, introligatorską, ogrodniczą, technik zdobniczych, sitodruku, ceramiczną,

rękodzieła artystycznego, komputerową, pracownię umiejętności życiowych, umiejętności społeczno- zawodowych, arteterapii i stymulacji rozwoju.

Uczestnicy sami co roku wybierają swoją główną aktywność. Pod okiem terapeutów zajęciowych wykonują przedmioty użytkowe z drewna, gliny, sadzą rośliny,

wykonują mydła, świece, składają ulotki, uczą się samodzielnie stawiać czoła wyzwaniom dnia codziennego. Systematyczna praca w grupach daje im satysfakcję

i zapewnia poczucie przynależności. Twórcy cieszą się z każdego sprzedanego wyrobu. Terapia zajęciowa usprawnia fizycznie i psychicznie, co pozwala jak najdłużej

zachować zdrowie, samodzielne funkcjonowanie i podtrzymywać relacje. WTZ zapewnia również fizjoterapię i zajęcia z psychologiem- zarówno grupowe jak i indywidualne.

Niektórzy- dzięki umiejętnościom zdobytym w WTZ i własnej motywacji- odbywają praktyki zawodowe i znajdują zatrudnienie na rynku pracy.

Staramy się umożliwiać uczestnikom udział w życiu społecznym i kulturalnym, prowadzimy program spotkań integracyjnych w szkołach.

Dbamy o wzajemny szacunek i możliwość samostanowienia każdej osoby.