WYDARZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ORGANIZUJEMY SPOTKANIA TEMATYCZNE

 

WTZ umożliwia uczestnikom udział w życiu społecznym i kulturalnym, którego częścią są wyjazdy treningowe, wycieczki integracyjne, wyjścia do kina, teatru, na wystawy, imprezy okolicznościowe. Poza istotną funkcją rekreacyjną, wyjścia z ośrodka dają uczestnikom możliwość kontaktu z osobami spoza najbliższego środowiska, a zatem odnalezienia się w nowych sytuacjach społecznych.

Regularnie odwiedzamy pobliskie sklepy i punkty usługowe w celu realizacji treningu ekonomicznego, który jest dla uczestników nauką gospodarowania pieniędzmi i podejmowania decyzji. Wyjazdy mogą też stanowić część aktywizacji zawodowej. Od 2008 roku uczestnicy WTZ cyklicznie wyjeżdżają do Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia „Akademia Łucznica” w Pilawie. Uczą się tam samodzielności i biorą udział w warsztatach rękodzielniczych, np. papier czerpany, batik, filc, witraż, ceramika, wiklina, mebel drewniany, techniki graficzne. Efektami aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym są m.in. poprawa samooceny, otwartość na kontakt z drugim człowiekiem, bardziej świadome wybory i decyzje, zwiększenie inicjatywności, samodzielności i zaradności życiowej, czerpanie satysfakcji z kontaktów społecznych oraz rozwój zainteresowań.