Spotkania integracyjne w Górze Kalwarii 2020

Otwarcie zrewitalizowanych ogrodów przy ul. Ks. Sajny

W dniu 26.06.2020r. w ramach projektu, „Integracyjna Góra Kalwaria” zostały otwarte ogrody przy ul. Ks. Sajny. Cały teren został zmodernizowany z budżetu obywatelskiego i projektu ,,Zielona Góra Kalwaria”.

Napoje zimne i ciepłe zostały przygotowane przez terapeutów wraz z towarzyszącymi uczestnikami WTZ, a o słodkie  przekąski zadbała gmina Góra Kalwaria.

Oficjalnie ogrody otworzył burmistrz gminy Góra Kalwaria Arkadiusz Strzyżewski wraz z kierownikiem WTZ Piaseczno/Góra Kalwaria Łukaszem Owczarkiem, towarzyszyły także jednostki podległe gminie jak i zaproszeni goście: radni, v-ce burmistrz Mateusz Baj oraz pracownicy gminni i mieszkańcy.

 

Wernisaż wystawy prac Adama i Ryszarda Tyszeckich w Galerii przy Rynku

W dniu 04.07.2020 r. odbył się wernisaż prac podopiecznego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piasecznie – Adama Tyszeckiego oraz jego ojca – Ryszarda. Wernisaż miał miejsce w Galerii Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Sajny 4 w Górze Kalwarii w godzinach 10:00-14:00. Wystawę przygotowały oraz poprowadziły terapeuta zajęciowy oraz opiekun wraz z towarzyszącymi uczestnikami WTZ.

Wystawa to efekt wspólnej pasji ornitologicznej, która połączyła ojca i syna. Podczas wystawy artyści zaprezentowali zdjęcia oraz rzeźby ptaków. Na wystawie zagościły również prace zaprzyjaźnionego artysty Marco Jaxy. Tuż po godzinie 10:00 prowadzące powitały artystów oraz pierwszych zgromadzonych gości. Dumni artyści z chęcią oprowadzali zwiedzających oraz opowiadali dużo ciekawostek o zwyczajach sfotografowanych ptaków. Zwiedzający dawali wyrazy swojemu zadowoleniu przez wpisy w księdze gości, jaki i w rozmowach w nowo otwartych ogrodach otaczających Galerię.

W miarę upływu dnia gości przybywało. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Arkadiusz Strzyżewski oraz kierownictwo WTZ. Jak zwykle mogliśmy liczyć na zaangażowanie i pomoc rodzin uczestników Warsztatów. Pogoda i drobny poczęstunek sprzyjały swobodnej atmosferze i integracji gości oraz były okazją do wymiany kontaktów i anegdot a także relaksu w nowo zaprojektowanej przestrzeni wokół Galerii.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że dzięki wystawie Galeria WTZ uzyskała duży efekt promocyjny, również poprzez uczestnictwo przychylnych osobom niepełnosprawnym władz i licznych mieszkańców Góry Kalwarii. Można sądzić, że Galeria przy Rynku stanie się miejscem licznie odwiedzanym przy okazji już zaplanowanych kolejnych spotkań integracyjnych.

 

Warsztaty fotograficzne w miniaturce

W dniu 11.07.2020 r. odbyło się spotkanie miłośników fotografii w Galerii Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Sajny 4 w Górze Kalwarii w godzinach 10.00 – 14.00. Spotkanie pt. „Warsztaty fotograficzne w miniaturce” przeznaczone było dla wszystkich zainteresowanych osób z lokalnej społeczności. Warsztaty przygotował terapeuta i psycholog wraz z towarzyszącymi uczestnikami WTZ.

Spotkanie obejmowało porady teoretyczne oraz praktyczne działanie. Dla początkujących, ale i zaawansowanych, miłośników fotografii było to ekscytujące zaznajomienie się z aparatem fotograficznym i obiektywem. Ponadto, prezentowane były porady w obsłudze sprzętu, podstawowych ustawień, a także praca z lampą błyskową, światłem zastanym, kadrowanie oraz praca z modelem.

Swoimi doświadczeniami podzielili się doświadczeni pasjonaci fotografowania. Atmosfera stworzona przez pasjonatów fotografii sprzyjała wymianie doświadczeń i kontaktów, co zaowocuje przyszłymi, ale już planowanymi, wystawami fotograficznymi w ośrodku. Organizatorzy mają nadzieję, że WTZ w Górze Kalwarii przy ul. Sajny 4 stanie się w przyszłości ośrodkiem promującym podobne spotkania, a przez to poprawi integrację osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością.