Nasz ośrodek jest otwarty na współpracę z wolontariuszami, którzy chcieliby aktywnie wspomóc nasze działania terapeutyczne, odbyć praktyki lub zdobyć doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zakres i forma pomocy oraz odpowiednie terminy i godziny do indywidualnego ustalenia z kierownikiem WTZ.
Wolontariusze mogą pomagać na wiele sposobów, np.

  • wspierać terapię zajęciową w wybranych pracowniach np. w formie indywidualnej pracy z wybranym uczestnikiem lub innej wskazanej przez terapeutę formie pomocy. Wolontariusz, który zgłosiłby chęć pomocy w tym zakresie zostanie przeszkolony przez pracowników WTZ (mile widziani studenci kierunków związanych z pracą z osobami niepełnosprawnymi, aczkolwiek nie jest to konieczne),
  • wspierać zajęcia terapeutyczne o charakterze ogólnorozwojowym, udzielać pomocy przy organizowaniu imprez integracyjno–kulturalnych np. wystaw, dni otwartych, kiermaszów,
  • poprowadzić zajęcia indywidualne lub w małych grupkach ucząc ich języków obcych,
  • przybliżać naszym podopiecznym tajniki obsługi komputera,
  • osoby grające na różnych instrumentach muzycznych lub interesujące się zagadnieniami związanymi z terapią poprzez muzykę do pomocy przy prowadzeniu zajęć muzykoterapeutycznych bądź do prowadzenia nauki gry na wybranych instrumentach muzycznych czy tworzenia amatorskiego zespołu muzycznego,
  • osoby interesujące się aktorstwem, dramą (mile widziani studenci szkół aktorskich) lub osoby znające warsztat aktorski do prowadzenia zajęć z uczestnikami i pomoc przy organizowaniu przedstawień np. jasełkowych,
  • osoby znające ciekawe techniki artystyczne lub uzdolnione w różnych kierunkach artystycznych np. malowanie, rzeźba,
  • udzielić pomocy przy pracach konserwatorskich i drobnych naprawach,
  • udzielić pomocy przy wdrażaniu nowych programów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej np. poszukiwanie informacji o potencjalnych miejscach pracy, poszukiwania pracodawców, udzielania pomocy i wsparcia uczestnikom odbywającym praktyki lub staże zawodowe, a także asystowanie uczestnikom w trakcie szkoleń zawodowych.

Chętne osoby serdecznie zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszej placówki.

Warsztat Terapii Zajęciowej KSNAW Piaseczno

ul. Modrzewiowa 2, 05-501 Piaseczno

tel. / fax. 22 750 09 71

Filia w Górze Kalwarii

ul. Ks.Sajny 4, 05-530 Góra Kalwaria

tel. 502 991 994