Program integracyjny dla szkół

Program integracyjny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzimy od roku 2004. Przez te lata ewoluował tak, by jak najlepiej służyć edukacji młodzieży oraz aktywizacji uczestników WTZ. Od 2013 roku program realizujemy pod nazwą Bez krępacji o integracji i zawiera doświadczanie niepełnosprawności przez młodzież. Warsztatowa forma zajęć zachęca uczniów do aktywnego udziału i czerpania informacji, a bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi to doświadczenie zapadające w pamięć i niepozwalające na obojętność.

Cele programu to:

  • Wprowadzenie w działalność WTZ i innych form wsparcia osób z niepełnosprawnością
  • Edukacja na temat niepełnosprawności: czym jest, stopnie, rodzaje, przyczyny
  • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób zagrożonych wykluczeniem, rozwijanie empatii
  • Stworzenie przestrzeni do spotkania i dialogu osób z różnych środowisk
  • Ukazanie dorosłych osób z niepełnosprawnością jako kompetentnych, interesujących, mających wiele do zaoferowania