TERAPIA ZAJĘCIOWA
Główną formą rehabilitacji w WTZ jest terapia zajęciowa. Jest to metoda usprawniania łącząca rehabilitację ruchową, psychologiczną, społeczną i zawodową. Terapia zajęciowa ma na celu m. in. zwiększenie lub utrzymanie zakresu ruchu i sprawności manualnej, poprawę pamięci, koncentracji i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Uczestnictwo w terapii zajęciowej stwarza również okazję do kontaktów społecznych, w zależności od potrzeb uspokaja lub aktywizuje, daje satysfakcję z efektów pracy, wiarę w siebie i poczucie przydatności społecznej. Poprzez codzienną, systematyczną pracę w pracowniach uczestnicy WTZ rozwijają umiejętności i cechy niezbędne w pracy zawodowej (np. samodzielność, punktualność, sumienność, wytrwałość). W pracowniach podejmowane są także działania podtrzymujące u uczestników umiejętności szkolne oraz prowadzone są gry i zabawy edukacyjne. W celu poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością z innymi ludźmi, a co za tym idzie – w potencjalnym przyszłym środowisku pracy – zajęcia prowadzone przez WTZ uczą nawiązywania i podtrzymywania relacji, rozwiązywania konfliktów, wyrażania siebie i swoich emocji oraz kontrolowania ich, jak również samodzielnego rozwiązywania problemów i pokonywania trudności. Zajęcia kształtują także poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętność przewidywania skutków własnego działania. Bywa, że terapia zajęciowa ukierunkowuje niektórych uczestników na najkorzystniejszą dla nich aktywność zawodową i jest pierwszym krokiem do jej podjęcia. Poniżej przedstawiamy profile naszych pracowni – każda z nich oferuje naukę umiejętności właściwych dla danego zawodu czy rzemiosła.

PIASECZNO

Pracownia gospodarstwa domowego
Przygotowuje uczestników do samodzielności w życiu codziennym poprzez naukę przyrządzania prostych posiłków, bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD i przyborami kuchennymi, samodzielnego dokonywania zakupów, jak również wykonywania czynności przydatnych w domu tj. prania, prasowania, zmywania, sprzątania. Zaznajamia także z zasadami higieny i racjonalnego odżywiania.

Pracownia introligatorska
Zapoznaje uczestników ze specyfiką pracy introligatora. Uczy posługiwania się sprzętem i narzędziami introligatorskimi oraz biurowymi, takimi jak laminator, niszczarka, bindownica, gilotyna biurowa. Za pomocą różnych technik biurowych stosowanych w terapii uczestnicy wytwarzają kartki okolicznościowe – bożonarodzeniowe i wielkanocne. Pracownia introligatorska jest odpowiedzialna za realizację zlecenia PZO, które polega na składaniu i kopertowaniu ulotek.

Pracownia ogrodnicza
Rozwija umiejętności z zakresu opieki nad roślinami, zwierzętami, zdrowego stylu życia, rozumienia zjawisk występujących w przyrodzie, posługiwania się narzędziami i sprzętem ogrodniczym. Uczestnicy opanowują różne czynności niezbędne do pracy w ogrodzie, takie jak: wysiewanie nasion, sadzenie i przesadzanie roślin, pielenie, przycinanie, podlewanie, nawożenie czy koszenie trawy. Jesienią grabią i sprzątają opadające liście, zimą odśnieżają. Uzupełnieniem zajęć ogrodniczych są prace stolarskie. Uczestnicy z pomocą terapeuty wykonują stroiki z drewna, budki lęgowe i karmniki, a nawet meble.

Pracownia technik zdobniczych
Podstawowym zajęciem pracowni technik zdobniczych jest tworzenie świec. Uczestnicy kroją wosk, przygotowują formy i knoty, dobierają kolory. Pracownia wykorzystuje również techniki rękodzieła, takie jak filcowanie, wyszywanie, szycie, zdobienie cekinami. Wykonywane są maskotki, ozdoby choinkowe i biżuterię.

Pracownia ceramiczna
Ukierunkowana jest na pracę w glinie. Uczestnicy wytwarzają m.in. doniczki, talerze, filiżanki, świeczniki, figurki, ozdoby choinkowe, biżuterię, magnesy na lodówkę – wylepiając gotowe formy lub tworząc samodzielnie. Mają również możliwość pracy na kole garncarskim. Gotowe prace po wyschnięciu są wypalane w piecu ceramicznym, a następnie różnorako zdobione, malowane lub szkliwione.

Pracownia rękodzieła artystycznego
Pracuje różnymi technikami plastycznymi, takimi jak malowanie na szkle, płótnie, desce – w pracowni powstaje wiele obrazów i pisane są ikony. W okresach świątecznych uczestnicy pracują nad oryginalnymi dekoracjami okolicznościowymi. Nowym produktem powstającym w tej pracowni są naturalne mydła. Uczestnicy kroją bazę mydlaną, przygotowują formy, dobierają dodatki, barwniki i zapachy.

Pracownia komputerowo-administracyjna
Ma na celu przygotowanie uczestników do obsługi zestawu komputerowego, Internetu, różnych typów nośników (płyty CD i DVD, pamięć USB), drukarki, skanera, aparatu cyfrowego, projektora multimedialnego. Uczestnicy pracowni redagują stronę internetową WTZ, przepisują teksty na zlecenie, skanują i kserują dokumenty, projektują grafiki, tworzą prezentacje multimedialne, szukają w Internecie informacji na dany temat. Pracownia komputerowo-administracyjna jest odpowiedzialna za druk ulotek na zlecenie PZO.

GÓRA KALWARIA

Pracownia umiejętności życiowych
Kładzie nacisk na nabywanie oraz doskonalenie sprawności służących maksymalnie samodzielnemu funkcjonowaniu życiowemu. Uczy przygotowywania prostych posiłków, utrzymywania czystości i higieny, samodzielnego ubierania się, obsługi podstawowych sprzętów AGD i RTV, planowania i robienia prostych zakupów, sprzątania, prania, uprawiania przydomowego ogródka.

Pracownia umiejętności społeczno-zawodowych
Przygotowuje uczestników do radzenia sobie w sytuacjach społecznych oraz uczy konkretnych czynności zawodowych związanych z obsługą komputera, pracą biurową, ogrodnictwem, prostymi pracami konserwatorskimi. Plan terapii zakłada także naukę funkcjonowania w miejscach użyteczności publicznej, robienia zakupów, samodzielnego poruszania się po mieście, korzystania z komunikacji miejskiej, załatwiania spraw oraz korzystania z usług. Istotne jest również poznawanie swoich predyspozycji, wnoszących wkład do życia społecznego.

Pracownia arteterapii i stymulacji rozwoju
Korzysta z różnorodnych metod i technik. Uczestnicy wykonują prace z zakresu malarstwa, papieroplastyki, ceramiki, haftu, découpage’u, zdobnictwa, filcu.

 

FIZJOTERAPIA
Poziom funkcjonowania społecznego i zawodowego osoby z niepełnosprawnością w dużej mierze zależy od poziomu jej sprawności fizycznej. Dlatego w procesie rehabilitacji istotna jest m.in.poprawa ogólnej wydolności organizmu, sprawności manualnej, chodu, samoobsługi, ograniczanie negatywnych skutków unieruchomienia oraz poprawa techniki jazdy na wózku inwalidzkim. Odbywa się to głównie podczas indywidualnych zajęć z fizjoterapeutą. W ramach zajęć grupowych prowadzone są natomiast ćwiczenia ogólnokondycyjne, gry zespołowe (m.in. hokej halowy, siatkówka na siedząco, koszykówka, piłka nożna) oraz zabawy ruchowe. Reprezentacja WTZ – drużyna „Waleczne Anioły” – bierze udział w zawodach sportowych organizowanych przez KSNAW i
inne stowarzyszenia.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Uczestnicy WTZ mogą korzystać w ośrodku z indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego. Rozmowy indywidualne odpowiadają na bieżące potrzeby uczestnika, wspierają w przeżywanych trudnościach i stają się przestrzenią nabywania nowej wiedzy o sobie. W ramach spotkań jest również prowadzona diagnoza umiejętności, potrzeb i funkcjonowania w różnych kontekstach życiowych oraz usprawniane są zdolności poznawcze. Z kolei zajęcia grupowe mają za zadanie ułatwić uczestnikom wzajemne poznawanie się, uczyć współpracy, tolerancji i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnością kształtują umiejętności społeczne (uczą się na przykład, jak ulepszać swój wizerunek, co mogą zrobić, gdy ktoś je zdenerwuje lub jak mogą wyrażać własną opinię), rozwijają wiedzę o sobie samym, poznają zasady współżycia z innymi, ćwiczą uważność na siebie nawzajem, koncentrację i pamięć. Rozwijają także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy z trudnym zachowaniem innych. Ważną częścią spotkań jest bazowanie na konkretnych, aktualnych doświadczeniach uczestników, a także informacje zwrotne, których udzielają sobie nawzajem.

KURSY ZAWODOWE, PRAKTYKI I STAŻE
Aktywność zawodowa, oprócz gratyfikacji finansowej, przynosi satysfakcję każdemu, w tym osobom z niepełnosprawnością. Skutkuje wyższym poczuciem własnej wartości, niezależności, przydatności i pozycji społecznej, a tym samym poczuciem wyższej jakości życia. Celem uczestnictwa przez osoby z niepełnosprawnością w praktykach zawodowych jest m.in.:

 • zdobywanie doświadczenia zawodowego
 • nabywanie nowych umiejętności zawodowych
 • wzrost samooceny i wiary we własne możliwości zawodowe
 • uczenie się samodzielnej pracy
 • rozwijanie odpowiedzialności za powierzone obowiązki
 • uczenie się funkcjonowania w relacjach z przełożonymi i współpracownikami
 • stworzenie możliwości weryfikacji swoich marzeń i planów z rzeczywistością
 • przekonanie się, czy naprawdę chce się podjąć pracę, a jeśli tak – zwiększanie motywacji w dążeniu do jej podjęcia.

Kursy zawodowe to serie zajęć z trenerem pracy dla wybranej grupy uczestników. Zajęcia odbywają się w WTZ (lub częściowo w WTZ, częściowo w innym miejscu pracy), co umożliwia nabycie umiejętności zawodowych w znajomym środowisku. W roku 2018 zorganizowaliśmy kurs kelnerski oraz kurs stolarski. Uwieńczeniem kursu kelnerskiego było obsługiwanie gości kawiarenki podczas Miasteczka Integracyjnego przez uczestników-kelnerów. Natomiast kurs stolarski zaowocował powstaniem oryginalnych mebli. Praktyki i staże stwarzają niepowtarzalną możliwość przełamywania stereotypów na temat niepełnosprawności intelektualnej funkcjonujących wśród potencjalnych pracodawców i współpracowników. Dzięki uprzejmości i otwartości pracodawców uczestnicy WTZ mają możliwość odbywania praktyk w różnych miejscach pracy, do których należą m.in.:

 • Restauracja Corner w Piasecznie
 • Gospodarstwo ogrodniczo-szkółkarskie w Klarysewie
 • Hotel DeSilva w Piasecznie
 • Przedsiębiorstwo techniczne STAWO w Henrykowie-Urocze
 • Grąbczewscy – szkółka ogrodnicza w Runowie
 • Sklep Leroy Merlin w Piasecznie

Należy podkreślić, że w procesie organizacji praktyk, staży czy zatrudnienia, zarówno pracownikom, jak i pracodawcom oferowane jest kompleksowe wsparcie ze strony WTZ. Osoby z niepełnosprawnością mogą pracować w zwykłych zakładach pracy przy zapewnieniu im odpowiedniego wspomagania dzięki wprowadzeniu funkcji tzw. trenera pracy. Pomaga on w dopełnieniu kwestii formalnych, przygotowuje zespół pracowniczy na przyjęcie pracowników z niepełnosprawnością, pomaga w adaptacji do środowiska pracy, wdraża do pracy na stanowisku i uczy wykonywanych na nim czynności zawodowych. Wspiera także w podjęciu i podtrzymywaniu relacji ze współpracownikami, pomagając w rozwiązywaniu zaistniałych problemów czy konfliktów interpersonalnych w zespole pracowniczym. Jednak na tym rola trenera pracy się nie kończy. Pracodawca, pracownik z niepełnosprawnością, jego rodzina oraz środowisko pracy mogą zawsze liczyć na jego wsparcie, gdyż na bieżąco monitoruje on sytuację przez cały czas trwania praktyki, staż uczy zatrudnienia.

 

WYJŚCIA I WYCIECZKI
WTZ umożliwia uczestnikom udział w życiu społecznym i kulturalnym, którego częścią są wyjazdy treningowe, wycieczki integracyjne, wyjścia do kina, teatru, na wystawy, imprezy okolicznościowe. Poza istotną funkcją rekreacyjną, wyjścia z ośrodka dają uczestnikom możliwość kontaktu z osobami spoza najbliższego środowiska, a zatem odnalezienia się w nowych sytuacjach społecznych. Regularnie odwiedzamy pobliskie sklepy i punkty usługowe w celu realizacji treningu ekonomicznego, który jest dla uczestników nauką gospodarowania pieniędzmi i podejmowania decyzji. Wyjazdy mogą też stanowić część aktywizacji zawodowej. Od 2008 roku uczestnicy WTZ cyklicznie wyjeżdżają do Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia „Akademia Łucznica” w Pilawie. Uczą się tam samodzielności i biorą udział w warsztatach rękodzielniczych, np. papier czerpany, batik, filc, witraż, ceramika, wiklina, mebel drewniany, techniki graficzne. Efektami aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym są m.in. poprawa samooceny, otwartość na kontakt z drugim człowiekiem, bardziej świadome wybory i decyzje, zwiększenie inicjatywności, samodzielności i zaradności życiowej, czerpanie satysfakcji z kontaktów społecznych oraz rozwój zainteresowań.